Philippine Identification System (PhilSys)

Paalala sa Publiko

Nais po naming ipagbigay alam na ang Philsys Registry Office (PRO) na nalikha sa pamamagitan ng Republic Act No. 11055 ng Philippine Statistics Authority (PSA) ay nasa proseso ng pagkukompleto ng mga dokumento para sa pag-bid ng gagamiting sistema para rito na isasagawa sa pamamagitan ng competitive bidding. Ito ay susunod sa mga umiiral na panuntunan at regulasyon sa procurement tulad ng Republic Act No. 9184 at ang Implementing Rules and Regulations nito.

Nilalayon naming simulan ang unang bahagi ng pagpaparehistro sa ilalim ng Philippine Identification System (PhilSys) sa loob ng taong ito.

Dahil dito, at aming idinidiin ang aming naunang Paalala, na sinumang tao o grupo na tumatanggap ng bayad o nagpapakilala bilang mga awtorisadong registration centers ay hindi konektado sa PSA sa anumang paraan.

Para sa karagdagang kaalaman, maaaring tumawag sa 616-63-61 o mag-email sa nids.staff@psa.gov.ph.

Salamat po.

 

 

LISA GRACE S. BERSALES, Ph.D.
Undersecretary
National Statistician and Civil Registrar General
Tags:

Pages