Latest Release

PSA CALABARZON humihingi ng suporta para sa 2018 Family Income and Expenditure Survey

Release Date: June 11, 2018
Reference Number: PR-2018R04-02
Ang Philippine Statistics Authority (PSA) CALABARZON ay magsasagawa ng 2018 Family Income and Expenditure Survey (FIES 2018) ngayong darating na buwan ng Hulyo. Ayon kay Regional Director Charito C. Armonia, tinatayang 8,640 na kabahayan ang sample ng FIES sa rehiyon na bibisitahin ng humigit-kumulang 287 enumerators. Dahil sa dami ng enumerators na kailangan para maisagawa ang FIES sa rehiyon, sa ngayon ang PSA ay tumatanggap ng aplikante para sa magiging FIES enumerators. Para sa mga gustong maging enumerator, ayon kay RD Armonia, maaari silang mag-aplay sa mga opisina ng PSA sa bawat probinsya.
 
Ang FIES ang pangunahing pinagkukuhanan ng mga datos ukol sa kabuuang kita at gastos ng isang pamilya. Ang halimbawa ng mga datos na ito ay ang antas ng paggastos sa bawat aytem na maaaring pagkagastusan at ang mga pinagkukunan ng kita, ito man ay cash o in-kind. Ang sarbey din ang pinagmumulan ng impormasyon sa antas ng kabuhayan at mga pagkakaiba-iba sa kita ng bawat pamilyang Filipino; spending patterns na ginagamit naman sa pag-update at basehan ng Consumer Price Index (CPI); at higit sa lahat sa pagsukat ng antas ng kahirapan sa bansa. Ang FIES 2018 ay dalawang beses isasagawa; ang unang pagbisita ay sa Hulyo na kukuha sa datos ng gastos at kita sa unang anim na buwan ng taon, (Enero-Hunyo); at ang ikalawang pagbisita ay gagawin sa Enero 2019 na mangangalap ng datos para sa huling anim na buwan ng taon (Hulyo-Disyembre).
 
Ngayong buwan ng Hunyo isasagawa ang mga pagsasanay para sa pagsasagawa ng FIES. At sa mga magiging sample ng FIES, hinihingi ni RD Armonia, ang pang-unawa at kooperasyon ng bawat-isa dahil sa maaaring mabusising pagtatanong ng kanilang mga gastos at kita. Para sa dagdag na kaalaman tungkol sa FIES, bisitahin ang website ng PSA, http://rsso04a.psa.gov.ph.

Pages

Contents

Previous Releases

G/F Bldg. C, Fiesta World Mall, Marauoy, Lipa City, Batangas @psacalabarzon (043) 756-0412 psarsso4a@gmail.com