Latest Release

Mga Alituntunin sa Pag Isyu Ng Birth Certificate, Death Certificate, CENOMAR at Advisory on Marriage

Release Date: July 15, 2019
MGA ALITUNTUNIN SA PAG ISYU NG BIRTH & MARRIAGE CERTIFICATE,
DEATH CERTIGFICATE, CENOMAR AT ADVISORY ON MARRIAGE
(MC No. 2019-15, Republic Act 10173)

MGA PANGUNAHING KINAKAILANGAN AT MAHALAGANG PAALALA

KUKUHA NG DOKUMENTO

(REQUESTING PARTY)

URI NG DOKUMENTO

(TYPE OF DOCUMENT)

MGA KAILANGANG DALHIN

(REQUIREMENTS)

1. May ari ng dokumento

Birth Certificate, Marriage Certificate, CENOMAR, Advisory on Marriage

*Original at photocopy ng valid Identification (ID) Card

2. Asawa

Birth Certificate, Marriage Certificate, Death Certificate, CENOMAR, Advisory on Marriage ng anak o mga anak

*Original at photocopy ng valid ID

*Marriage Certificate para mapatunayan na sya ang legal na asawa

3. Magulang

Birth Certificate, Marriage Certificate, Death Certificate, CENOMAR, Advisory on Marriage ng anak o mga anak

*Original at Photocopy ng valid ID ng kukuha at ng may-ari ng dokumento. Ang pangalan ng magulang ay dapat nakasaad sa birth certificate ng anak.

4. Anak, nasa hustong edad

Birth Certificate at Death Certificate ng Magulang.

*Original at Photocopy ng valid ID ng kukuha at ng may-ari ng dokumento.

Marriage Certificate ng magulang kung ang pangalan ng magulang ay nakasaad sa kanyang birth certificate.

*Birth Certificate para mapatunayan na sya ay anak ng may ari ng dokumento

5. Guardian – tao na legal na itinalaga para alagaan ang isang minor de edad (Ayon sa Art. 216, Family Code of the Phils)

Birth Certificate, Marriage Certificate, Death Certificate, CENOMAR, Advisory on Marriage

*Original at photocopy ng valid ID ng kukuha at ng may-ari ng dokumento.

a.) Lolo at Lola

*Original copy at Affidavit of Guardianship

b.) Matandang kapatid, higit 21 taong gulang

c.) O taong aktwal na nangangalaga sa isang menor de edad, higit 21 taong gulang

6. Pinalamalapit na kamag-anak ng isang yumao na ikukuha ng dokumento

Birth Certificate, Marriage Certificate, Death Certificate, CENOMAR, Advisory on Marriage

*Original at photocopy ng valid ID ng kukuha

*Original copy of affidavit of Kinship

7. Institution (Child Caring Agency)

Birth Certificate, Marriage Certificate, Death Certificate, CENOMAR, Advisory on Marriage

*Original & photocopy ng valid ID ng representative

*Authorization letter na inisyu ng Regional Director ng Department of Social Welfare and Development (DSWD), kada bata

MAHALAGANG PAALALA!!!

  • Sa mga naatasang maging representative para kumuha ng dokumento sa aming tanggapan, kinakailangan na magkapagpakita kayo ng valid ID at authorization letter o special power of attorney mula sa nagmamay-ari ng dokumento. Ang authorization letter ay dapat nakasulat sa isang malinis na papel. Kailangang nakasaad sa authorization letter o special power of attorney na ito ay gagamitin sa pagkuha ng dokumento sa PSA, uri ng dokumentong kukuhanin, dami ng kopyang kukuhanin at impormasyon ng nagmamay-ari ng dokumento, tulad ng impormasyon ng kapanganakan, kasal o kamatayan. 
  • Sa release ng dokumento, may pagkakataon na may nauunang ma-release na dokumento pero mas huling nagbayad. Ito po ay dahil sa pagkakaibaiba ng searching at downloading time ng imahe ng bawat dokumento. Pakicheck din pong mabuti kung tama at kumpleto ang mga dokumentong nakuha bago umalis sa aming tanggapan.
  • Para sa mga kukuha na hindi naman nagmamadali, may iba pong paraan sa pagkuha ng dokumento sa PSA. Pwede po kayong mag apply sa munisipyo o city hall ng inyong lugar sa tanggapan ng Civil Registrar, maaari din kayong mag aaply sa mga SM Business Centers at kung may access po kayo sa internet ay pwede po sa mga accredited partners ng aming tanggapan, bisitahin ang mga websites na www.psaserbilis.com.ph o www.psahelpline.ph.
  • Sa mga pumipila sa Special Lane, ang mga Special Lane ay para lamang sa Senior Citizen, Buntis, PWDs at kliyente na nagkataong may kasamang bata na 3 taong gulang pababa. Ang pwede lamang nila I-aaply sa Special Lane ay ang mga sumusunod:
  1. Kanilang Birth, Marriage, at CENOMAR
  2. Birth, marriage, death o CENOMAR ng kanilang legal na asawa. Kailangan makapagpakita ng marriage certificate para mapatunayan na sila ay legal na asawa.
  3. Birth, marriage, death o CENOMAR ng kanilang anak.
  4. Birth, marriage, death ng magulang. Kailangan makapagpakita ng sarili niyang birth certificate ang nag aapply para matukoy ang kanyang relasyon sa nagmamay-ari ng dokumento.

MARAMING PONG SALAMAT!

Pages

Contents

Previous Releases

G/F Bldg. C, Fiesta World Mall, Marauoy, Lipa City, Batangas @psacalabarzon (043) 756-0412 psarsso4a@gmail.com