PABATID SA PUBLIKO (PhilSys)

Release Date: 

Friday, October 11, 2019
PABATID SA PUBLIKO
 
Ang pagpaparehistro sa Philippine
Identification System (PhilSys) ay
HINDI PA BUKAS SA PUBLIKO.
 
Ang pilot testing na sinimulan noong ika-2 ng Setyembre,
2019 ay isinagawa upang masigurong maayos at gumagana
ang sistema sa pagrerehistro at upang matiyak ang seguridad
ng impormasyong ilalagay sa PhilSys. Inilaan ang pilot testing
sa piling DSWD beneficiaries at ilang empleyado ng PSA.
 
Ang opisyal na simula ng pangmalawakang pagrerehistro ay
sa kalagitnaan ng 2020.
 
Para sa karagdagang impormasyonat opisyal na mga anunsyo
tungkol sa PhilSys, bisitahin lamang ang PhilSys website
(psa.gov.ph/PhilSys) at ang PhilSys Facebook
page (Facebook.com.PSAPhilSysOfficial).

Tags: 

Attachments: